Cjenik

Javite nam se s povjerenjem i zatražite svoj termin
Dijagnostika
Rvg snimka60,28 kn8,00 eur
Ortopantomogram195,90 kn26,00 eur
CBCT obje čeljusti602,76 kn80,00 eur
CBCT jedna čeljust497,28 kn66,00 eur
CBCT jedan segment301,38 kn40,00 eur
Prvi pregled150,69 kn20,00 eur
Kontrolni pregled97,95 kn13,00 eur
Prvi pregled, RTG analiza i plan terapije301,38 kn40,00 eur
Dijagnostički protokol i simulacija za terapiju alignerima - obje čeljusti1.130,17 kn150,00 eur
PHD dijagnostika678,10 kn90,00 eur
Specijalistički pregled i plan terapije301,38 kn40,00 eur
Konzervativa
Čišćenje zubnog kamenca i pjeskarenje376,72 kn50,00 eur
Pjeskarenje zubi263,71 kn35,00 eur
Čišćenje zubnog kamenca301,38 kn40,00 eur
Kompozitni onlay/inlay979,48 kn130,00 eur
Terapija Icon-om po zubu753,45 kn100,00 eur
Desenzibilizacija osjetljivih zubnih vratova (1 zubni luk)97,95 kn13,00 eur
Topikalna fluoridacija lakom75,34 kn10,00 eur
Edukacija o oralnoj higijeni (iTop)150,69 kn20,00 eur
Jednoplošni kompozitni ispun376,72 kn50,00 eur
Dvoplošni kompozitni ispun452,07 kn60,00 eur
Troplošni kompozitni ispun527,41 kn70,00 eur
Kompozitna nadogradnja s rekonstrukcijom zubne kvržice602,76 kn80,00 eur
Popravak ispuna150,69 kn20,00 eur
Ispun zubnog vrata150,69 kn20,00 eur
Pečatni ispun150,69 kn20,00 eur
Kompozitni ispun mliječnog zuba226,03 kn30,00 eur
Neizravno prekrivanje pulpe97,95 kn13,00 eur
Vađenje instrumenta ili nadogradnje iz korijenskog kanala301,38 kn40,00 eur
Endodoncija
Punjenje korijenskog kanala301,38 kn40,00 eur
Strojna obrada korijenskog kanala97,95 kn13,00 eur
Trepanacija pulpne komore i postava medikamentoznog uloška150,69 kn20,00 eur
Revizija punjenja 1 korijenskog kanala497,28 kn66,00 eur
Strojna obrada i punjenje korijenskog kanala399,33 kn33,00 eur
Kirurgija
Vađenje mliječnog zuba150,69 kn20,00 eur
Vađenje jednokorijenskog zuba301,38 kn40,00 eur
Vađenje zaostalog korijena zuba376,72 kn50,00 eur
Vađenje višekorijenskog zuba414,40 kn55,00 eur
Vađenje zuba s podjelom korijena497,28 kn66,00 eur
Serijska ekstrakcija zubi678,10 kn90,00 eur
Alveotomija1.506,90 kn200,00 eur
Apikotomija korijena zuba1.506,90 kn200,00 eur
Gingivectomia po zubu195,90 kn26,00 eur
Cistektomija1.996,64 kn265,00 eur
Postava Cytoplast membrane1.130,17 kn150,00 eur
Korekcija frenuluma usne497,28 kn66,00 eur
Ekscizija mekog tkiva u usnoj šupljini497,28 kn66,00 eur
Kirurško produljenje krune/do 3 zuba1.002,09 kn133,00 eur
Kirurško produljenje krune/4 i više zubi1.506,90 kn200,00 eur
Kirurško liječenje periimplantitisa2.260,35 kn300,00 eur
Augmentacija alveolarnog nastavka - blok graft4.520,70 kn600,00 eur
Sinus lift - interni pristup979,48 kn130,00 eur
Svjesna sedacija2.486,38 kn330,00 eur
Šivanje rane67,81 kn9,00 eur
Uklanjanje oseointegriranog implantata1.205,52 kn160,00 eur
Augmentacija - presadak vlastite kosti1.506,90 kn200,00 eur
Augmentacija - umjetni materijal497,28 kn66,00 eur
Uzimanje autolognog vezivnog transplantata753,45 kn100,00 eur
Kirurška korekcija gingivne recesije1.996,64 kn265,00 eur
Kortikotomija1.506,90 kn200,00 eur
Implantologija
Ugradnja dentalnog implantata Straumann PURE Ceramic8702,35 kn1.155,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata Astra Tech5726,22 kn760,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata Straumann SLA Active6027,6 kn800,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata Straumann5726,22 kn760,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata MIS C14709,06 kn625,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata MIS 74219,32 kn560,00 eur
All on 4 / MIS Implantati ILC34.658,70 kn4.600,00 eur
All on 6 / MIS Implantati ILC37.672,50 kn5.000,00 eur
All on 6 / Straumann51.008,56 kn6,770,00 eur
All on 4/ Straumann Pro Arch39.028,71 kn5.180,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata2.500,02 kn331,81 eur
Ugradnja dentalnog implantata - All on 43.013,8 kn400,00 eur
Otvaranje implantata i postava nadogradnje za cijeljenje301,38 kn40,00 eur
Protetika
Keramički onlay/inlay1.506,90 kn200,00 eur
Metalkeramička krunica1.695,26 kn225,00 eur
Potpuna cirkonska krunica2411,04 kn320,00 eur
Cirkonkeramička krunica3013,80 kn400,00 eur
Potpuna keramička krunica E max2787,76 kn370,00 eur
Kompozitna ljuskica- injekcijska tehnika1205,52 kn160,00 eur
Privremena krunica - izrada u ordinaciji97,95 kn13,00 eur
Krunica privremena - izrada u laboratoriju203,43 kn27,00 eur
Prototip zuba na implantatu-retencija vijkom904,14 kn120,00 eur
Protetska nadogradnja Astra Tech1017,16 kn135,00 eur
Protetska nadogradnja Straumann1017,16 kn135,00 eur
Protetska nadogradnja MIS1017,16 kn135,00 eur
Protetska nadogradnja na implantatu1017,16 kn135,00 eur
Hibridni most na 4 multi unit nadogradnje14014,17 kn1.860,00 eur
Metalkeramički most na 6 implantata - veza vijkom22.980,22 kn3.050,00 eur
Metalakrilatni most na 6 implantata - veza vijkom15.973,14 kn2.120,00 eur
All on 4 trajni most (kompozit na titanu)1.6010,81 kn2.125,00 eur
All on 4 trajni most (keramika na metalu)25.994,02 kn3.450,00 eur
All on 4 trajni most- kompozit1.6010,81 kn2.125,00 eur
Zamjena locator umetaka663,04 kn88,00 eur
Cementiranje krunice150,69 kn20,00 eur
Cementiranje mosta301,38 kn40,00 eur
Reparatura keramičke krunice301,38 kn40,00 eur
Parodontologija
Čišćenje zubnog kamenca uz mjerenje parodontoloških indeksa527,41 kn70,00 eur
Inicijalna terapija parodontitisa III i IV stupanj4.143,97 kn550,00 eur
Inicijalna terapija parodontitisa II stupanj3.390,52 kn450,00 eur
Inicijalna terapija parodontitisa I stupanj2.637,07 kn350,00 eur
Terapija gingivitsa uz iTop edukaciju753,45 kn100,00 eur
Ortodoncija
Ortodontska terapija - fiksni aparatić (metalne bravice)17.329,35 kn2.300,00 eur
Ortodontska terapija - fiksni aparatić (keramičke bravice)18.082,80 kn2.400,00 eur
Složena ortodontska terapija22.603,50 kn3.300,00 eur
Kombinirana ortodontska terapija22.603,50 kn3.300,00 eur
Myobrace terapija3.767,25 kn500,00 eur
Myobrace trainer414,40 kn55,00 eur
Parcijalna ortodontska terapija u jednoj čeljusti ili segmentu7.534,50 kn1.000,00 eur
Postava ortodontskog mini implantata753,45 kn100,00 eur
Mini implantat497,28 kn66,00 eur
Clear Correct Flex (1 aligner)497,28 kn66,00 eur
Clear Correct Mini1.2055,20 kn1.600,00 eur
Clear Correct One17.329,35 kn2.300,00 eur
Clear Correct Two20.343,15 kn2.700,00 eur
Clear Correct Unlimited22.603,50 kn3.000,00 eur
Estetika
Modeliranje gingive - Laser203,43 kn27,00 eur
Izbjeljivanje zubi (kućni kit)- obje čeljusti1.393,88 kn185,00 eur
Ponovno kućno izbjeljivanje226,03 kn30,00 eur
Izbjeljivanje zubi u ordinaciji979,48 kn130,00 eur
Izbjeljivanje zubi u ordinaciji + kućni kit1.600,03 kn212,36 eur
Izbjeljivanje nevitalnog zuba497,28 kn66,00 eur
Dijagnostika
Rvg snimka60,28 kn8,00 eur
Ortopantomogram195,90 kn26,00 eur
CBCT obje čeljusti602,76 kn80,00 eur
CBCT jedna čeljust497,28 kn66,00 eur
CBCT jedan segment301,38 kn40,00 eur
Prvi pregled150,69 kn20,00 eur
Kontrolni pregled97,95 kn13,00 eur
Prvi pregled, RTG analiza i plan terapije301,38 kn40,00 eur
Dijagnostički protokol i simulacija za terapiju alignerima - obje čeljusti1.130,17 kn150,00 eur
PHD dijagnostika678,10 kn90,00 eur
Specijalistički pregled i plan terapije301,38 kn40,00 eur
Konzervativa
Čišćenje zubnog kamenca i pjeskarenje376,72 kn50,00 eur
Pjeskarenje zubi263,71 kn35,00 eur
Čišćenje zubnog kamenca301,38 kn40,00 eur
Kompozitni onlay/inlay979,48 kn130,00 eur
Terapija Icon-om po zubu753,45 kn100,00 eur
Desenzibilizacija osjetljivih zubnih vratova (1 zubni luk)97,95 kn13,00 eur
Topikalna fluoridacija lakom75,34 kn10,00 eur
Edukacija o oralnoj higijeni (iTop)150,69 kn20,00 eur
Jednoplošni kompozitni ispun376,72 kn50,00 eur
Dvoplošni kompozitni ispun452,07 kn60,00 eur
Troplošni kompozitni ispun527,41 kn70,00 eur
Kompozitna nadogradnja s rekonstrukcijom zubne kvržice602,76 kn80,00 eur
Popravak ispuna150,69 kn20,00 eur
Ispun zubnog vrata150,69 kn20,00 eur
Pečatni ispun150,69 kn20,00 eur
Kompozitni ispun mliječnog zuba226,03 kn30,00 eur
Neizravno prekrivanje pulpe97,95 kn13,00 eur
Vađenje instrumenta ili nadogradnje iz korijenskog kanala301,38 kn40,00 eur
Endodoncija
Punjenje korijenskog kanala301,38 kn40,00 eur
Strojna obrada korijenskog kanala97,95 kn13,00 eur
Trepanacija pulpne komore i postava medikamentoznog uloška150,69 kn20,00 eur
Revizija punjenja 1 korijenskog kanala497,28 kn66,00 eur
Strojna obrada i punjenje korijenskog kanala399,33 kn33,00 eur
Kirurgija
Vađenje mliječnog zuba150,69 kn20,00 eur
Vađenje jednokorijenskog zuba301,38 kn40,00 eur
Vađenje zaostalog korijena zuba376,72 kn50,00 eur
Vađenje višekorijenskog zuba414,40 kn55,00 eur
Vađenje zuba s podjelom korijena497,28 kn66,00 eur
Serijska ekstrakcija zubi678,10 kn90,00 eur
Alveotomija1.506,90 kn200,00 eur
Apikotomija korijena zuba1.506,90 kn200,00 eur
Gingivectomia po zubu195,90 kn26,00 eur
Cistektomija1.996,64 kn265,00 eur
Postava Cytoplast membrane1.130,17 kn150,00 eur
Korekcija frenuluma usne497,28 kn66,00 eur
Ekscizija mekog tkiva u usnoj šupljini497,28 kn66,00 eur
Kirurško produljenje krune/do 3 zuba1.002,09 kn133,00 eur
Kirurško produljenje krune/4 i više zubi1.506,90 kn200,00 eur
Kirurško liječenje periimplantitisa2.260,35 kn300,00 eur
Augmentacija alveolarnog nastavka - blok graft4.520,70 kn600,00 eur
Sinus lift - interni pristup979,48 kn130,00 eur
Svjesna sedacija2.486,38 kn330,00 eur
Šivanje rane67,81 kn9,00 eur
Uklanjanje oseointegriranog implantata1.205,52 kn160,00 eur
Augmentacija - presadak vlastite kosti1.506,90 kn200,00 eur
Augmentacija - umjetni materijal497,28 kn66,00 eur
Uzimanje autolognog vezivnog transplantata753,45 kn100,00 eur
Kirurška korekcija gingivne recesije1.996,64 kn265,00 eur
Kortikotomija1.506,90 kn200,00 eur
Implantologija
Ugradnja dentalnog implantata Straumann PURE Ceramic8702,35 kn1.155,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata Astra Tech5726,22 kn760,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata Straumann SLA Active6027,6 kn800,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata Straumann5726,22 kn760,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata MIS C14709,06 kn625,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata MIS 74219,32 kn560,00 eur
All on 4 / MIS Implantati ILC34.658,70 kn4.600,00 eur
All on 6 / MIS Implantati ILC37.672,50 kn5.000,00 eur
All on 6 / Straumann51.008,56 kn6,770,00 eur
All on 4/ Straumann Pro Arch39.028,71 kn5.180,00 eur
Ugradnja dentalnog implantata2.500,02 kn331,81 eur
Ugradnja dentalnog implantata - All on 43.013,8 kn400,00 eur
Otvaranje implantata i postava nadogradnje za cijeljenje301,38 kn40,00 eur
Protetika
Keramički onlay/inlay1.506,90 kn200,00 eur
Metalkeramička krunica1.695,26 kn225,00 eur
Potpuna cirkonska krunica2411,04 kn320,00 eur
Cirkonkeramička krunica3013,80 kn400,00 eur
Potpuna keramička krunica E max2787,76 kn370,00 eur
Kompozitna ljuskica- injekcijska tehnika1205,52 kn160,00 eur
Privremena krunica - izrada u ordinaciji97,95 kn13,00 eur
Krunica privremena - izrada u laboratoriju203,43 kn27,00 eur
Prototip zuba na implantatu-retencija vijkom904,14 kn120,00 eur
Protetska nadogradnja Astra Tech1017,16 kn135,00 eur
Protetska nadogradnja Straumann1017,16 kn135,00 eur
Protetska nadogradnja MIS1017,16 kn135,00 eur
Protetska nadogradnja na implantatu1017,16 kn135,00 eur
Hibridni most na 4 multi unit nadogradnje14014,17 kn1.860,00 eur
Metalkeramički most na 6 implantata - veza vijkom22.980,22 kn3.050,00 eur
Metalakrilatni most na 6 implantata - veza vijkom15.973,14 kn2.120,00 eur
All on 4 trajni most (kompozit na titanu)1.6010,81 kn2.125,00 eur
All on 4 trajni most (keramika na metalu)25.994,02 kn3.450,00 eur
All on 4 trajni most- kompozit1.6010,81 kn2.125,00 eur
Zamjena locator umetaka663,04 kn88,00 eur
Cementiranje krunice150,69 kn20,00 eur
Cementiranje mosta301,38 kn40,00 eur
Reparatura keramičke krunice301,38 kn40,00 eur
Parodontologija
Čišćenje zubnog kamenca uz mjerenje parodontoloških indeksa527,41 kn70,00 eur
Inicijalna terapija parodontitisa III i IV stupanj4.143,97 kn550,00 eur
Inicijalna terapija parodontitisa II stupanj3.390,52 kn450,00 eur
Inicijalna terapija parodontitisa I stupanj2.637,07 kn350,00 eur
Terapija gingivitsa uz iTop edukaciju753,45 kn100,00 eur
Ortodoncija
Ortodontska terapija - fiksni aparatić (metalne bravice)17.329,35 kn2.300,00 eur
Ortodontska terapija - fiksni aparatić (keramičke bravice)18.082,80 kn2.400,00 eur
Složena ortodontska terapija22.603,50 kn3.300,00 eur
Kombinirana ortodontska terapija22.603,50 kn3.300,00 eur
Myobrace terapija3.767,25 kn500,00 eur
Myobrace trainer414,40 kn55,00 eur
Parcijalna ortodontska terapija u jednoj čeljusti ili segmentu7.534,50 kn1.000,00 eur
Postava ortodontskog mini implantata753,45 kn100,00 eur
Mini implantat497,28 kn66,00 eur
Clear Correct Flex (1 aligner)497,28 kn66,00 eur
Clear Correct Mini1.2055,20 kn1.600,00 eur
Clear Correct One17.329,35 kn2.300,00 eur
Clear Correct Two20.343,15 kn2.700,00 eur
Clear Correct Unlimited22.603,50 kn3.000,00 eur
Estetika
Modeliranje gingive - Laser203,43 kn27,00 eur
Izbjeljivanje zubi (kućni kit)- obje čeljusti1.393,88 kn185,00 eur
Ponovno kućno izbjeljivanje226,03 kn30,00 eur
Izbjeljivanje zubi u ordinaciji979,48 kn130,00 eur
Izbjeljivanje zubi u ordinaciji + kućni kit1.600,03 kn212,36 eur
Izbjeljivanje nevitalnog zuba497,28 kn66,00 eur

Ordinacija Arnautović

Zašto odabrati nas


Svi zahvati na jednom mjestu

Vaše probleme iz svih područja stomatologije rješava naš tim visokoeduciranih stručnjaka

Sigurnost

Vaše i naše zdravlje nam je primarna briga zato na prvo mjesto stavljamo održavanje čistoće prostora te dezinfekciju i sterilizaciju uređaja i instrumenata

Poštujemo Vaše vrijeme

Termin koji unaprijed dogovorite bit će ispoštovan jer nam je vrijeme naših pacijenata bitno